26/06/2019 11:54

Các cụ thì khẳng định, móng vuốt và răng loài hổ xám thành tinh rất độc, nên chỉ cần cào xước da người, nếu không được giải độc, thì sẽ mất mạng.

Câu chuyện hổ giết hại người, ăn thịt người, báo thù một dòng họ ở miền tây Thanh Hóa tới mức kinh thiên động địa sẽ được Tin Tức Nóng đăng tải chi tiết.

Ghế đá ngồi trò chuyện sẽ có tên Twitter, buồng điện thoại công cộng mang danh Whatsapp…